8 chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce miało okazję poznać jak wygląda praca policjanta na codzień. Na wizytę na Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach chłopcy pracowali dwa miesiące - zbierając plusy za zachowanie oraz zaangażowanie w życie swojej grupy. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z uwagi na swój charakter od dwóch lat współpracuje z działającym w Komendzie Powiatowej Policji Zespołem ds. Nieletnich i Patologii wTarnowskich Górach. Współpraca ta ma na celu przeciwdziałania demoralizacji wśród nieletnich oraz pomoc w realizowaniu zadań placówki, której zadaniem jest eliminowanie wśród wychowanków zachowań nieakceptowanych społecznie.

 

Więcej zdjęć w naszej galerii...