Zajęcia dodatkowe

Działalność koła technicznego. 

Konstruowanie i majsterkowanie to sposób na przyjemne i ciekawe spędzenie czasu wolnego. Znakomicie rozwija ono u uczniów wyobraźnie przestrzenną, kreatywność, fantazję, zdolność do rozumowania przyczynowo- skutkowego a także wyrabia takie cechy jak: spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, samodzielność, zręczność i zaradność, które są niezbędne w życiu każdego człowieka.

Działalność tego typu przygotowuje uczniów do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Także różnego rodzaju prace konstrukcyjno-techniczne mogą mieć na uczniów następujący wpływ: stymulują ich rozwój, rozwijają sprawność oraz mają ogromny walor uspokajający. Na zajęciach tych uczniowie mają również szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, mają możliwość poszerzenia wiadomości i doskonalenia umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania.

Zobacz więcej zdjęć w Galerii...