Get Adobe Flash player

Dnia 2 stycznia 1948 roku ksiądz Aleksander Oberc z Bytomia zwrócił się z prośbą do Przełożonych Zgromadzenia Córek Bożej Miłości o przejęcie domu w Wojsce.

W dniu 27 lutego 1948 roku odbyło się oficjalne przekazanie domu, który obejmował Dom Matki i Dziecka. Dnia 5 maja zmieniono nazwę Domu Matki i Dziecka na Katolickie Dzieło Opieki nad Matką z Dzieckiem, w którym przebywały dziewczęta i kobiety mające urodzić dziecko lub samotnie je wychowujące. W lipcu 1949 roku dom zmienia swój charakter, miejsce dotychczasowych podopiecznych zajmują małe dzieci. Placówka otrzymuje nazwę Dom Małego Dziecka i podlega  wydziałowi zdrowia. W placówce przebywało 50 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

W 1950 roku w związku z wydarzeniami politycznymi rozwiązano „Caritas”, a jego miejsce zajęło Zrzeszenie Katolików „Caritas” z siedzibą w Katowicach. Działalność prowadzona przez siostry musiała zmienić charakter. Zaczęto remontować budynki, aby w ten sposób przystosować placówkę do otworzenia Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla chłopców epileptycznych. 15 sierpnia 1952 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładu. Na początku pod opieką sióstr znajdowało się 30 chłopców. Do zakładu przyjmowani byli chłopcy z głębokim upośledzeniem umysłowym i kalectwem fizycznym. Nauka w szkole miejscowej nie była możliwa. Na terenie zakładu uczono chłopców w zakresie programu klasy pierwszej i drugiej pod kontrolą nauczycieli. Z biegiem lat do zakładu przybywali chłopcy z lżejszymi upośledzeniami, byli to przeważnie epileptycy. Coraz mniej było dzieci w wieku przedszkolnym.

Po 1960 roku najczęściej przyjmowani do zakładu to chłopcy z zaburzeniami w zachowaniu, wykazujący nadpobudliwość psychoruchową i szczególne trudności w nauce. Praca wychowawcza nie została zmieniona, lecz dostosowana do zaburzeń tych dzieci. Wszyscy chłopcy uczęszczali do miejscowej szkoły podstawowej, a po lekcjach i w dni wolne od nauki aktywnie uczestniczyli w życiu zakładu, pomagali w pracach porządkowych w domu, w ogrodzie i przy gospodarstwie. Siostry pełniły funkcję wychowawczyń i nauczycielek domowych. Utrwalały ze swoimi podopiecznymi przerabiany materiał w szkole, tłumaczyły rzeczy nowe i nie zrozumiałe, a także pomagały w odrabianiu lekcji. Pod koniec każdego roku odbywały się konferencje, na których ustalano kto zostaje w zakładzie, kto przechodzi do innego lub do jakiej szkoły może uczęszczać. Chłopcy przebywali w zakładzie od kilku miesięcy do kilku lat, przy czym im dłuższy był pobyt dziecka, tym bardziej były widoczne rezultaty. Chłopcy w większości byli kierowani do zakładu przez Poradnie Zdrowia Psychicznego w swoich miejscach zamieszkania, a nieliczni przez Poradnie Neurologiczne lub ze szpitali. Zakład w Wojsce był zakładem otwartym i dziecko mogło go opuścić, jeśli się czuło, jeśli  nie potrafiło się tam zaklimatyzować, a także rodzice mogli zabrać dziecko na własne żądanie. Większość chłopców opuszczało zakład po ukończeniu szkoły podstawowej.

W 1989 r. chłopcy przeprowadzili się do pomieszczeń w nowym budynku, który został wybudowany dla potrzeb Zakładu.

W styczniu 2011 roku nastąpiła kolejna zmiana w placówce w Wojsce.  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Zakładów Leczniczo-Wychowawczych, osoby przebywające w tego typu placówkach i kwalifikujące się do otrzymywania dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia muszą spełniać odpowiednie warunki, których wychowankowie zakładu w Wojsce nie spełniali. Dlatego koniecznym było poszukanie innego źródła finansowania, aby chłopcy mogli dalej przebywać w placówce i kontynuować naukę w miejscowej szkole podstawowej. Zakład Leczniczo-Wychowawczy został przekształcony w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla Chłopców z zaburzeniem zachowania i nadpobudliwością psychoruchową. Ośrodek jest placówką oświatową.

W dniu 1 września 2011 roku na terenie Ośrodka rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Opr. S. Urszula Mroczek

 

 

Lata 1951 - 1961

Lata 1951 - 1961 Lata 1951 - 1961

Lata 1951 - 1961 Lata 1951 - 1961

Lata 1951 - 1961

 

Dzień dziecka 1961 r.

Dzień dziecka 1961 r.

 

Rok 1989, dzieci wprowadziły się do nowych budynków

Rok 1989, dzieci wprowadziły się do nowych budynków

 

Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił swojego błogosławieństwa wszystkim pracownikom oraz wychowankom Ośrodka i szkoły.

Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił swojego błogosławieństwa wszystkim pracownikom oraz wychowankom Ośrodka i szkoły.


Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski Katowice, Oddział Tarnowskie Góry

21 1050 1386 1000 0090 7581 1332Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
549404

 


Wychowankowie oraz kadra naszego Ośrodka składają serdeczne podziękowania za przekazywane ofiary.