Get Adobe Flash player

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce jest placówką niepubliczną dla chłopców w wieku od 7 - 15 lat, ujawniających zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


W strukturach Ośrodka funkcjonuje szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki

 

Ośrodek organizuje zajęcia profilaktyczno – wychowawcze i socjoterapeutyczne umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.
Współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu dzieci w szczególności rozwijania potencjalnych możliwości unikania zachowań ryzykownych.


Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez pedagoga, psychologa, socjoterapeutów i innych specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii stawia sobie za zadanie eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Zadania Ośrodka to:

 • Wychowanie chrześcijańskie
 • Codzienna modlitwa
 • Niedzielna Eucharystia
 • Opieka całodobowa
 • Szkoła podstawowa
 • Terapia zajęciowa
 • Terapia indywidualna
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Warunki przyjęcia do Ośrodka

 

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości przyjmowani są chłopcy w wieku od 7-15 lat posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie
 2. Orzeczenie z Poradni psychologiczno-Pedagogicznej
 3. Świadectwo z ostatniej klasy
 4. Opinia pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy
 5. Odpis aktu urodzenia
 6. Dokumentacja medyczna
 7. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu
 8. 3 fotografie

Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski Katowice, Oddział Tarnowskie Góry

21 1050 1386 1000 0090 7581 1332Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
549411

 


Wychowankowie oraz kadra naszego Ośrodka składają serdeczne podziękowania za przekazywane ofiary.