Rekrutacja

Procedury umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Plik PDF

Wniosek o przyjęcie do MOS

Plik PDF

Oświadczenie potrzebne do przedstawienia w okresie pobytu dziecka w Ośrodku, zawierające m.in. zgody na badania, uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, wykorzystanie danych osobowych, udział w lekcjach religii, składki itd.

Plik PDF 

Oświadczenie w sprawie zasad współpracy

Plik PDF     

Oświadczenie-zgoda na leczenie

Plik PDF

Oświadczenie o stanie zdrowia

Plik PDF

Oświadczenie o niekaralności

Plik PDF