Nauczyciele:
s. mgr Urszula Mroczek - religia
mgr Aleksandra Zok–Smoła - j. polski
mgr Marta Bul–Narewska - matematyka
mgr Patrycja Lehun - j. angielski
mgr Magdalena Szwinge - j. niemiecki
mgr inż. Róża Neumann - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Angelika Wutke - edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Kciuk - edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Nosal - edukacja wczesnoszkolna
mgr Krzysztof Plewnia - wychowanie fizyczne
mgr Ewa Bielat - muzyka, plastyka
mgr Dariusz Turyński - technika, informatyka
mgr Karina Mosurek – pedagog, socjoterapia