Aktualności

,, Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych MNIEŚCIE uczynili"

Świat obiegła niesamowicie smutna i zatrważająca wiadomość o wojnie na Ukrainie. Każda wojna jest złem, zabiera życie wielu ludzi, niewinnych ludzi... każda śmierć rodzi ból i rozpacz.....zmienia na zawsze wszystko....
Dla nas, ta sytuacja to sprawdzian naszego człowieczeństwa i solidarności z potrzebującymi. 
Dla chrześcijan to próba wiary, by umieć rozpoznać w twarzy cierpiących i wołających tam o pomoc ludzi - twarz samego cierpiącego Jezusa. ..
 
 
W piśmie Świętym czytamy: 
 
,,Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
 
Autor tych słów, św Jakub pisze nam, że wiara to uczynki, to dostrzeganie Jezusa w potrzebującym człowieku.
Wychowując młode pokolenie, również należy pamiętać  o kształtowaniu postawy niesienia pomocy tym, którzy bez niej nie dają rady, dlatego gr II zorganizowała zbiórkę rzeczy, dla dzieci z Ukrainy: każdy dał to, co mógł dać. Myślę, że liczy się przede wszystkim otwartość naszych chłopców, która w ich dorosłym życiu zaowocuje jeszcze piękniejszymi gęstami. 
Mamy też nadzieję, że każdy, kto przeczyta ten wpis również otworzy się na niesienie pomocy potrzebującym, bo to przecież nasz ludzki obowiązek....
Z pamięcią modlitewną o Pokój na świecie...