Aktualności

Wielki Post : czas przemiany i czynienia uczynków miłosierdzia

Dziś w ramach zajęć wychowawczych, chłopcy z grupy drugiej, wraz z Panem Grzegorzem i Kacprem, wykonali flagę Ukrainy jako znak solidarności z cierpiącymi tam ludźmi a zwłaszcza dziećmi.....
Na fladze zostały wypisane uczynki miłosierdzia względem ciała, by zachęcać wszystkich do niesienia pomocy tym, którzy teraz jej potrzebują najbardziej.....